JAWATANKUASA LATIHANPeranan Jawatan kuasa Latihan

  • Mengenalpasti dan merancang program latihan dan kesedaran kepada warga HOSPITAL SERI MANJUNG;
  • Menyediakan  pelan  latihan  bagi  memupuk  kefahaman  konsep  dan Amalan EKSA kepada semua warga kerja HOSPITAL SERI MANJUNG;
  • Mengenal pasti jenis latihan yang diperlukan dari masa ke semasa bagi mengukuh aktiviti Amalan EKSA serta amalan peningkatan kualiti yang lain. (Keperluan latihan yang diperlukan boleh dirujuk kepada hasil keputusan audit aktiviti Amalan EKSA); dan
  • Menyelaras dan memastikan setiap warga kerja diberi peluang untuk menghadiri Latihan secukupnya.