ZON EKSA

Tujuan pewujudan zon EKSA adalah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengawasan amalan EKSA.  Senarai 9 zon yang terlibat di dalam pelaksanaan EKSA di HOSPITAL SERI MANJUNG ialah:


ZON


NAMA ZON

KETUA ZON

UNIT
ZON 1
DATO’ JUITA
Puan Normah Binti Asmawi
(Pembantu Tadbir (P/O) N22)
·         Pejabat Pengarah
·         Unit Pentadbiran
·         Unit Sumber Manusia
·         Unit Kewangan
·         Unit Kebajikan
·         Unit Aset
·         Unit Kejuruteraan
·         Bilik Persidangan
·          Dewan Mutiara
ZON 2
DATO’ NORDIYANAH
Puan Nor’ Aini binti Hamza
(Penyelia Jururawat Gred U36)
·         Unit Suci Hama (CSSD)
·         Dewan Bedah
·         Unit Rawatan Rapi (ICU)
·         Special Care Nursery (SCN)
·         Wad 6,7,8,9
·         Surau Wad 6(L)
·         Surau Wad 8(P)
ZON 3
DATO’ AHMAD RAZIN
Puan Zabedah binti Ahmad
(Penyelia Jururawat Gred U36)
·         Wad 1,2,3,4,5
·         Surau Wad 4(L)
·         Surau Wad 2(P)
·         Dewan Bersalin
·         Farmasi Satelit
·         Unit Endoskopi
·         Bilik Teaching
·         Bilik Observation Endoskopi
ZON 4
DATO’ PRATHAPA SENAN
En. Mohd Abu Bakar bin Abdullah Sani
(Penolong Pegawai Perubatan Gred U32)
·         Kecemasan
·         Minor OT
·         Bilik Pemandu
·         Bilik Operator
·         Hasil
·         Parkir Ambulan
ZON 5
DATO’ ABDUL RAZAK
Puan Zakiah binti Jajuli
(Pegawai Farmasi Gred UF52)
·         Jabatan Pesakit Luar (JPL)
·         Unit Kaunseling
·         Unit Pengimejan & Diagnostik (X-Ray)
·         Patologi
·         Kaunter Informasi
·         Kaunter Pengawal
·         Hospimart
·         Sudut Baiduri
·         Bilik Server
·         Farmasi Pesakit Luar
·         Unit Pengambilan Darah
·         Unit Rekod Lama
ZON 6
DATO’ TEE AH SIAN
En. Mohd Faizal bin Raji
(Penolong Pegawai Perubatan Gred U32)
·         Klinik Psikiatri
·         Klinik Pakar Perubatan (MOPD)
·         Klinik Pakar Perubatan (SOPD)
·         Klinik Pakar Perubatan (ORTOPEDIK)
·         Klinik Pakar Perubatan (OFTALMOLOGI)
·         Unit Hemodialisis
ZON 7
DATO’ VYVEGANATHAN
Puan Rosnani binti Ahmad
(Jurupulih Perubatan Fisioterapi Gred U36)
·         Unit Fisioterapi
·         Unit Pemulihan Carakerja
·         Unit Pertuturan
·         Klinik O&G
·         Klinik Pediatrik
·         Kantin
·         Balai Pelawat/Surau
ZON 8
DR LIM KUAN JOO
Puan Mastura binti Md Tahir
(Pegawai Farmasi Gred UF54)

·         Farmasi Bekalan Wad
·         Stor Farmasi Logistik
·         Unit Sajian
·         Unit Forensik
·         EDGENTA
·         Tandas (y/m EDGENTA)
·         Unit Rekod Perubatan
ZON 9
DR S.NOOR GHANI
Puan Rose Zimei binti Ghazali
(Jururawat Gred U32)
·         Unit Kualiti
·         Unit IT
·         Unit CRC
·         Unit Hal Ehwal Islam
·         Unit Pendidikan
·         Kawalan Infeksi
·         Pusat Sumber
·         Padang & Parkir (y/m EDGENTA)
·         Stor 3R
·         Tempat Pelupusan Sampah
·         Pondok Pengawal (Depan & Belakang)